Với sự cố gắng và nổ lức hết sức mình của Ban giám hiệu nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên nhân viên toàn trường. Trường mầm non Long Sơn chúng tôi đã nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo để xây dựng một môi trường cho trẻ hoạt động dựa vào tiếu chí "lấy trẻ làm trung tâm. Vào ngày 28/02/2018 trường chúng tôi đã tham gia dự thi cấp Thị xã và đã được nghe một số đánh giá và nhận xét cao đoàn.