Ngày 18/12/2018 Trường mầm non Long Sơn vinh dự được đón đoàn kiểm  tra, thẩm định trường mầm non Long Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. của Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An.