KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

1. Công tác chuẩn bị

 

2. Thông qua nội dung chương trình

3. Cô Phạm Thị thu Hường - Bí thư - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc và giới thiệu đại biểu

4. Văn nghệ chào mừng

5. Đồng chí Hồ Thị Bính Hải - Phó Bí thư đảng ủy Phường Long Sơn phát biểu ý kiến, tặng hoa và đánh trống khai trường

6. Bế mạc