Thực hiện các hoạt động mừng Đảng - Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Chi bộ, công đoàn, CBGVNV và Đoàn thanh niên Phường Long Sơn tổ chức trao quà xuân ấm yêu thương cho các cháu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết kỷ Hợi năm 2019