Trường mầm non Long Sơn đặt trên địa bàn khối 3 phường Long Sơn thị xã Thái Hòa, trường được thành lập năm 1977 có tên gọi trường Mầm non bán công xã Nghĩa Hòa, đến năm 2008 do phân cấp địa giới hành chính, xã được chia tách thành hai phường, xã, trường được đổi tên trường mầm non bán công Long Sơn, đến ngày 10/10 năm 2011 trường được chuyển đổi sang trường công lập tự chủ một phần tài chính, nay là trường Mầm non Long Sơn.

        Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển nhà trường không ngừng phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực; Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể lớn mạnh.

        Trường mầm non Long Sơn có 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng: Phạm Thị Thu Hường. Hai phó hiệu trưởng: Hiệu phó 1 cô: Võ Thị Phương. Hiệu phó 2 cô: Nguyễn Thị Minh Huệ 

       Năm học 2018-2019 trường có 10 nhóm lớp với hơn 300 học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 30 trong đó CBGVNV trong biên chế là 23, cô nuôi dưỡng 6, bảo vệ trường­ 01, trình độ CBGVNV đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 85%.

       Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2012. Từ năm 1993 đến năm 2017 trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc; Năm học 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002 được Bộ và Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen.

        Tháng 11 năm 2016 Tập thể được UBND Thị xã Thái hòa công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa và UBND Tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2015-2016

        Tháng 4/2018 trường được vinh dự đón nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 

       Trường mầm non Long Sơn là một trong những đơn vị có bề dày thành tích của bậc học mầm non thị xã Thái Hòa.