Đội ngũ nhân viên Trường mầm non Long Sơn

         Năm học 2018-2019, Đội ngũ nhân viên trường mầm non Long Sơn có 9 người. Trong đó có 2 nhân viên biên chế chính thức của nhà trường: 1 kế toán, 1 y tế kiêm văn thư đều có trình độ trên chuẩn.

1. Cô: Bùi Thị Mùi - SN: Kế toán
- Trình độ: Đại học
- Tổ viên tổ nhà trẻ
2 . Cô: Lê Thị Dung - SN: 3/7/1990 - Y tế kiêm văn thư
- Trình độ: Cao đẳng
- Tổ viên tổ nhà trẻ

             

           Có 6 nhân viên hợp đồng trường là cô nuôi và 1 bảo vệ
1 . Cô: Nguyễn Thị Lan - SN: 18/06/1986 - Cô nuôi 
- Trình độ: Trung cấp kỹ thuật nấu ăn
- Tổ trưởng tổ bếp

   

2 . Cô: Đặng Thị Thúy Hằng - SN: 23/01/1987 -Cô nuôi
- Trình độ: trung cấp kỹ thuật nấu ăn

 

 

3 . Cô: Nguyễn Thị Phương Linh - SN: 04/05/1989- Cô Nuôi
- Trình độ: Trung cấp kỹ thuật nấu ăn

 

4 . Cô: Dư Thị Thùy Linh- SN: 19/08/1988- Cô nuôi
- Trình độ: Trung cấp kỹ thuật nấu ăn

 

   

5 . Cô: Lô Thị Huyền - SN: 14/04/1990 - Cô nuôi
- Trình độ: Sơ cấp kỹ thuật nấu ăn
6 . Cô: Lê Thị Hằng - SN: 04/10/1994 - Cô nuôi
- Trình độ: Sơ cấp kỹ thuật nấu ăn

       

7 . Ông: Nguyễn Văn Vĩnh - SN: 02/09/1963 - Bảo vệ