Đội ngũ giáo viên Trường mầm non Long Sơn

         Năm học 2018-2019, Trường mầm non Long Sơn có 18 giáo viên, 100% có trình độ chuẩn, 94,4% đạt trình độ trên chuẩn, hầu hết giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm, yêu nghề mến trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

1. Cô Lê Thị Nhuận. Sinh ngày 01/07/1966
Trình độ Cao đẳng
Tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo

 
2. Cô Đoàn Thị Long. Sinh ngày 06/03/1976
- Trình độ Đại học
- Tổ phó chuyên môn tổ mẫu giáo 

3. Cô Võ Thị Hải. Sinh ngày 10/10/1970
- Trình độ Đại học
- Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ 

 
4. Cô Nguyễn Thị Thu Trang. Sinh Ngày 7/12/1981
- Trình độ Cao đẳng
- Tổ phó chuyên môn tổ nhà trẻ 

 
5. Cô Phan Thị Phương. Sinh Ngày 10/1/1992
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ mẫu giáo

 
6. Cô Phạm Thị Mai. Sinh Ngày 5/11/1985
- Trình độ Trung cấp
-  Tổ viên tổ mẫu giáo

 
7. Cô lê Thùy Phương Anh. Sinh Ngày 13/8/1988
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ mẫu giáo

 
8. Cô Phạm Thị Minh. Sinh Ngày 16/12/1965
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ nhà trẻ 

 
9. Cô Võ Thị Huệ. Sinh Ngày 13/8/1988
- Trình độ Trung cấp
- Tổ viên tổ nhà trẻ

 
10. Cô Trịnh Thị Huyền. Sinh Ngày 2/5/1992
- Trình độ Cao đẳng
- Tổ viên tổ nhà trẻ

 
11. Cô Phan Thị Bính. Sinh Ngày 18/6/1989
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ mẫu giáo

 
12. Cô Phạm Thị Lâm. Sinh Ngày 3/11/1986
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ mẫu giáo

 
13. Cô Lê Thị Lễ Hiền. Sinh Ngày 6/7/1994
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ nhà trẻ 

 
14. Cô Trương Thị Nhung. Sinh Ngày 21/11/1995
- Trình độ Cao Đẳng
- Tổ viên tổ nhà trẻ

 
15. Cô Trần Thị Bích Ngọc. Sinh Ngày 26/10/1993
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ mẫu giáo

 
16. Cô Quan Tiểu Lê . Sinh Ngày 11/05/1994
- Trình độ Cao đẳng
- Tổ viên tổ mẫu giáo

 
17. Cô Nguyễn Thị Thúy . Sinh Ngày 19/09/1994
- Trình độ Đại học
- Tổ viên tổ nhà trẻ 

 
18. Cô Nguyễn Thị Lâm Oanh . Sinh Ngày  27/5/1997
- Trình độ Cao đẳng
- Tổ viên tổ nhà trẻ