Đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non Long Sơn

         Trường mầm non Long Sơn có 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng: Phạm Thị Thu Hường sinh ngày 20/06/2017 được bổ nhiệm theo Quyết định số 600 ngày 12/04/2016. Hai phó hiệu trưởng: Hiệu phó 1 cô: Võ Thị Phương, sinh ngày 09/10/1982, được bổ nhiệm theo Quyết định số 601 ngày 12/04/2016. Hiệu phó 2 cô: Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh ngày 10/10/1982 được bổ nhiệm theo Quyết định số 1656 ngày 29/08/2016.

         Cả ba đồng chí đều có trình độ trên chuẩn, đồng chí hiệu trưởng có trình độ đại học chính quy, có kinh nghiệm trong công tác quản lý. Hai phó hiệu trưởng năng nổ, nhiệt tình trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của hiệu trưởng giao phó.