Nhà trường có chi đoàn TNCSHCM dưới sự lãnh đạo của thường vụ đoàn thanh niên phường  gồm có 13 đoàn viên. Được thành lập chi đoàn theo quyết định Số 17/QĐ-ĐTN ngày 09/10/2017 của BCH Đoàn Phường Long Sơn do đồng chí Phạm Thị Mai làm bí thư

Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động thanh niên xung kích tuổi trẻ nhiệt tình năng nổ tạo nên phong trào thi đua trong nhà trường.