Nhà trường có tổ chức công đoàn với 30 đoàn viên, ban chấp hành gồm 03 đồng chí được chuẩn y theo quyết định Số 148/QĐ-LĐLĐ ngày 02/10/2017 của LĐLĐ Thị xã Thái Hòa do đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ làm chủ tịch. 

      Công đoàn làm tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.